за контакти

адрес:
гр.София, ж.к.“Стрелбище”,
ул."Златишки проход"
бл.30,ап.7

цени на

мико 2000 еоод

Цената за едногодишно обслужване се договаря след предварително обсъждане с Работодателя предмета на дейност на фирмата, брой работници (служители), брой и местонахождение на обектите, обем от дейности, които ще бъдат извършени от СТМ за конкретния случай.
лице за контакт:
д-р Валери Бельов
телефони:
02/958 56 08
0898 428803
0896 616353
факс:
02/958 56 08
e-mail:
miko2000@abv.bg