за контакти

адрес:
гр.София, ж.к.“Стрелбище”,
ул."Златишки проход"
бл.30,ап.7

добре дошли

в мико 2000 еоод

Службата по трудова медицина (СТМ) към“МИКО2000”ЕООД е регистрирана под № 137-1/23.04.2008 г. на основание чл. 25 д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.40/2007 г.).
В службата работят висококвалифицирани кадри със специализация в областта на трудовата медицина.
Службата по трудова медицина е на разположание на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124 от 1997 г).
лице за контакт:
д-р Валери Бельов
телефони:
02/958 56 08
0898 428803
0896 616353
факс:
02/958 56 08
e-mail:
miko2000@abv.bg